Ve vývoji

 • Možnost resetu hesla registrovanému uživateli
 • Možnost uživatelům přihlásit se do novinek
 • Update 24.8.2022

 • U registrace doděláno zabezpečení google recaptcha
 • Update 9.6.2022

 • Na proběhlé akce zamezen přístup na přihlášení (card mode)
 • Update 14.4.2022

 • Novinkový systém s možností poslat i přílohy
 • Opraveno break line při rozesílání hromadných mailů z akcí
 • Náhradníky v seznamu účastníků vidí pouze přihlášení uživatelé, co mají právo detailního přehledu účastníků u akce.
 • Změnit náhradníka na plnohodnotného člena je možné v editaci
 • V editaci je možné vidět i jméno, které právě editujete
 • Update 16.3.2022

 • Pozvánka v PDF zobrazena i v seznamu akcí, přidána i do card i table módu
 • Do table módu v přehledu akcí přidáno tlačítko na přihlášení se na akci stejně jak je tomu v card módu
 • Povýšen bootstrap 5.0 na 5.1.3
 • Přidán opacity 75% u akcí, které mají pozvánku v přehledu akcí
 • Update 11.3.2022

 • U přehledu plateb účastníci co mají zaplaceno jsou podbarveni zeleně
 • U historie přihlašování na akci podbarveni zeleně zaplacení účastníci
 • Při vyhledávání jména nebo variabilního symbolu se hledá pouze v aktivních účastnících, účastníci co mají zaplaceno, se zároveň podbarví zeleně
 • U pozvánky možnost zobrazit pozvánku v PDF (systém automaticky pozná u které akce pozvánka je a dle toho sekci pro stažení pozvánky zobrazní nebo ne.
 • U příjmu platby a jejich vrácení se v info boxu zobrazuje i vedoucí akce
 • Update 28.2.2022

 • V hromadných emailech možnost přiložit až 3 přílohy
 • Upraven vzhled stránky pro tisk
 • Do přijatých a odchozích plateb přidáno datum transakce (dle výpisu a reálného přijmu peněz
 • Opraven celkový součet peněz při platbě a vrácení částky u akce
 • Update 22.2.2022

 • Hromadné rozesílání mailu přihlášeným uživatelům na akce.
 • Update 18.2.2022

 • Opravena chyba při odhlášení náhradníka na akci.
 • Update 17.2.2022

 • V detailním seznamu přihlášených uživatelů se nově zobrazuje i emailový kontakt
 • Přidáno nové oprávnění 15, které umožňuje editovat účastníky vedoucímu zájezdu
 • Akce na webu se zobrazují ve dvou kategoriích, ty co jsou plánované (ještě neproběhly) a ty co už proběhly. Propojeno s tabulkovým i card zobrazením. Vše se přehazuje automaticky dle data. Nejnovější akce bude vždy první vpořadí.
 • Opravený carusel na home obrazovce, poslední proběhnutá akce se zobrazovala špatně
 • Editace uživatele na akci se ukládá do logu
 • Zobrazení práv uživatelů a stránka se zobrazením práv uživatelů převedena na fluid container, širší stránka s responzivním designem.
 • Update 31.1.2022

 • Převedeny všechny datumy a názvy ze staré fotogalerie do nové
 • Přidáno stránkování po 40 albech, aby se vše nenačítali všechny najednou
 • V detailním seznamu přihlášených uživatelů se nově zobrazuje i telefonní kontakt
 • Update 20.1.2022

 • Opraveno posílání mailu při odhlášení z akce
 • Logování příjmu a vrácení platby z odměny
 • Oprava špatného logování při přihlášení účastníka na akci
 • Update 19.1.2022

 • Do detailu akce pokud má epřihlášku se lze přímo přihlásit
 • Přidána defaultní fotka k typu akce brigáda
 • Možnost vyhledávat účastníky dle Variabilního symbolu a dle jména na všech akcích
 • Přihlášený vedoucí akce se automaticky zvýrazní, skryje se částka
 • Update 11.1.2022

 • Do editace akce přidána možnost vložit odkaz na fotky1 a fotky2
 • Zobrazení fotek v hlavním přehledu akcí (pokud jsou)
 • Update 5.1.2022

 • Do sekce INFO přidány informace o členských příspěvcích na rok 2022
 • Do sekce KONTAKTY přidány fakturační údaje a číslo účtu pro platbu zájezdů
 • Vytvořená nová sekce s návody, jako první návod je zde jak se zaregistrovat na KČT webu
 • Do logu se nově ukládá i informace o tom kdo a kdy upravil akci
 • Update 4.1.2022

 • Při registraci uživatele detekce členského čísla, na základě toho se uživatel registruje jako člen nebo nečlen
 • Automatické propojení nástupních míst a cen do pozvánky a zároveň do e-přihlášky
 • Při přihlášení ověření, zda je účet aktivní nebo ne. Zobrazení informace uživateli.
 • Upraveny title stránek v sekci akce, přidány automatické klíčové výrazy pro vyhledávače
 • Update 3.1.2022

 • Možnost editace přes admin rozhraní všech akcí (všechny sekce, včetně dalších údajů u akce)
 • Vložena první akce Zimní výstup na Radhošť
 • Vložení automatických fotek u typu akce: vícedenní, vlakový, cyklo a jednodenní
 • Akce, u kterých je nějaký program se podbarví zeleně
 • Upraven responzivní design u akcí (na velkém rozlišení 4 sloupce, na menším 3,2 a na mobilech 1 sloupec)
 • Drobné opravy a gramatické překlepy
 • Update 15.12.2021

 • Doplněn plán akcí na rok 2022
 • V seznamu akcí upraveno zobrazení data u vícedenních akcí (od - do) včetně table i card modu
 • Datum vícedenních akcí zobrazeno i u detailu akce
 • Update 3.6.2021

 • Doplněné akce na rok 2021
 • Nové rozhraní pro přidělování a odebírání oprávnění jednotlivým uživatelům
 • Přidáno logování přidávání a odebírání jednotlivých práv
 • Nové právo na zobrazení registrovaných uživatelů
 • Nové právo na zobrazení práv registrovaných uživatelů
 • Zavedená nová funkce na globální právo (je nezávislé na akcích)
 • Update 2.6.2021

 • Vytvořena nová sekce přehled uživatelů, se zobrazením data a času registrace a posleního loginu
 • V sekci uživatelů je možné zobrazit všechna oprávnění registrovaných uživatelů
 • Přepracováno zobrazení oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele, nově třízeno dle akce, je to přehlednější
 • Update 27.5.2021

 • Převedl databáze fotoalb, fotek, popisů a názvů
 • Převedl jsem celou fotogalerii na nový formát lightbox
 • Update 26.5.2021

 • Do akcí přidáno pár akcí které budou následovat
 • Carusel na hlavní stránce zobrazuje nejbližší plánovanou akci a poslední proběhnutou akci
 • Obrázek v detailu akce se již zobrazuje korektně
 • Přidány do databáze další informace k akcím (program, trasy, 3 různé další volitelné sekce)
 • Update 25.5.2021

 • Nové přístupová práva pro log systému, editace akcí
 • U akcí, které nemají zakliknutou e-přhlášku se nezobrazuje odkaz pro přihlašování
 • V manažeru akcí se zobrazují jen položky, na které má přihlášený uživatel právo, kde nemá, zobrazí se N/A
 • Nový registrační a potvrzovací email (přijdou registrovanému uživateli na mail veškeré údaje pro kontrolu
 • Upraven mail pro přihlášení na akcí - formátování textu, tabulek, odkaz na web apod.
 • Při přihlášení se zkontroluje aktuální obsazenost a rozešle se přihlašovací mail pro náhradníka
 • Zobrazení náhradníků v seznamech jinou barvou, evidence náhradníků
 • V přehledu akcí se zobrazuje počet přihlášených uživatelů včetně náhradníků
 • Zobrazení více informací v přehledu práv přihlášeného uživatele
 • Update 24.5.2021

 • Vytvořen systém na práva na jednotlivé sekce (Přihlášení na akci, odhlášení účastníků z akce,příjem plateb, vrácení plateb, přehled detailního seznamu přihlášek, přehled plateb
 • Zobrazení seznamu účastníků na akci - nepřihlášený uživatel vidí jen jméno a zaplacenou částku, přihlášený uživatel co má právo na detaily se ukážou i další informace (nástupní místo, VS, čas přihlášení apod.)
 • Zobrazení detailního přehledu práv přihlášeného uživatele
 • Update 21.5.2021

 • Úpraveny detaily akce tak aby zobrazovaly tabulku s cenami, místa a čas odjezdu, trasy, mapu a 3 další volitelné sekce
 • Při registraci umožněno registrovat více lidí pod stejným mailem, musí být ale unikátní přihlašovací jméno, případně pokud je zadáno členské číslo, tak i to
 • Možnost přihlášení i neregistrovaného uživatele, automaticky založení uživatele v DB s vložením do účastnické tabulky
 • Přihlašovací email na akci předělán na samotnou funkci, jednotné pro registrované i neregistrované uživatele
 • Update 14.5.2021

 • Odhlášení z akce lze pouze pokud má účastník vyrovnaný účet a nemá evidovanou platbu
 • Přidán formulář pro vrácení částky za akci
 • Odhlášení účastníků přesunuto z home stránky na přehled účastníků na akci, kde je zobrazen i stav (odhlášen, zaplacen, vrácení apod)
 • Evidence vratek plateb
 • Vytvořený logovací systém pro přihlašování, odhlašování, přijaté a odeslané platby, přihlašování a odhlašování z akcí
 • Update 13.5.2021

 • Přepracované rozhraní pro příhlášení na akci
 • Odhlásit z akce se lze pouze pokud uživatel nemá zaplacenou žádnou částku
 • U odhlášky se poznačí datum a čas, záznam se nesmaže, pouze zneaktivní pro historii úprav
 • Účasti označené jako neaktivní (odhlášené) ne nepočítají do žádné účasti, upraveno ve všech částech administrace
 • V přehledu plateb rozděleny částky na bankovní účet a hotovost, evidence obou typů plateb
 • V přehledu akce zobrazena aktuální kapacita akce
 • V home sekci přihlášeného uživatele zobrazeny aktuální stavy plateb všech akcí, na které je uživatel přihlášen
 • Nové zobrazení historie přihlášování a odhlašování na akce
 • Přidán progress bar do historie akcí (obsazenost + celková kapacita v grafickém zobrazení)
 • Update 12.5.2021

 • Nová tabulka na platby, možnost více plateb za jednoho účastníka
 • U akcí zobrazen stav plateb za jednotlivé účastníky
 • Po přihlášení na akci již přijde potvzovací mail s údaji pro platbu
 • Update 11.5.2021

 • Registrace uživatelů
 • Vložení základních údajů
 • Dvoufázové potvrzení zadaného mailu, kontrola reg kodu
 • Bez potvrzeného mailu se registrovaný uživatel nepřihlásí
 • Update 6.5.2021

 • Možnost přihlášení se na akci
 • Zobrazení seznamů akcí na které je uživatel přihlášen, zobrazení VS symbolů
 • Update 5.5.2021

 • Vznik nového webu, nastavení bootstrap šablony, menu, propojení databáze
 • Vložení prvních testovacích akcí
 • Možnost přepínat card a table mód u akcí
 • Možnost filtru dle typu akce