ZPĚT NA AKCE

Výroční členská schůze

15.01.2022

...

Vedoucí akce:
Radomíra Blahutová

Členské příspěvky na rok 2022 jsou:
Typ členství Cena
Junior do 25 let 230 Kč
Senior od 61 let 230 Kč
Zdravotně postižený 230 Kč
Dospělý 320 Kč
Rodina 600 Kč
Dokumenty o kterých se v dotazníku níže hlasuje

příloha 1: Zpráva o akcích a činnosti za rok 2021
příloha 2: Zpráva o hospodaření za rok 2021
příloha 3: Zpráva revizni komise za rok 2021
příloha 4: Návrh usnesení
příloha 5: Plán akcí na rok 2022

Výběr členských příspěvků:

Členský příspěvek uhraďte v termínu od 1.1. 2022 do 26.1.2022 na účet číslo 225909610 / 0600
Jako Variabilní symbol použijte vaše členské číslo, které naleznete na vaší klubové průkazce a do poznámky uveďte člena za kterého platíte
Pokud své členské číslo neznáte, kontaktujte nás prosím na emailu vyrocka@kctkoprivnice.cz


Anketa pro Virtuální výroční schůzi 2022